Wyniki badań

Wyniki z pierwszego Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2015
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych, muzycznych i teatralno-filmowych roczników 2011/12, 2012/13, 2013/14.
Raport ogólny 2015 do pobrania

Wyniki z Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2016
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych, muzycznych i teatralno-filmowych roczników 2013 i 2015.
Raport ogólny 2016 do pobrania

Raport z badań jakościowych powstał na podstawie 27 wywiadów z absolwentami trzech typów uczelni artystycznych: muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych
Sukces czy porażka? Ścieżki karier artystycznych i zawodowych absolwentów uczelni artystycznych w Polsce. Raport z badań jakościowych.

Wyniki z Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2017
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych, muzycznych i teatralno-filmowych roczników 2014 i 2016.
Raport ogólny 2017 do pobrania

Raport z badań jakościowych powstał na podstawie 27 wywiadów z pracodawcami rynku kreatywnego przeprowadzonych w 2017 roku
Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców. Raport z badań jakościowych.

Wyniki z Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2018
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych, muzycznych i teatralno-filmowych roczników 2013, 2015 i 2017.
Raport ogólny 2018 do pobrania